Senin, 30 April 2012

Buku Paling Tebal di Dunia

www.up2det.com [imagetag]

Kalau kita menjumpai buku setebal ini, pasti kita akan tertunduk lesuh dan malas membacanya. Bagaimana tidak, biasanya kita akan jenuh membaca buku terlalu lama, apalagi tidak dilengkapi dengan gambar. Apalagi paling tebal di dunia ini. Buku wikipedia ini berjumlah lebih dari 5000 lembar halaman. Buku ini di buat oleh Rob Mathew. Ia membuat buku ini dari ringkasan artikel wikipedia dan kemudian mencetak dan menjilidnya menjadi sebuah buku setebal ini. Kalau di letakkan, buku ini setinggi 47.5 centimeter dan berjumlah lebih dari 5000 halaman.

Meskipun setebal ini, Rob mengaku hanya mengisi 0,01% dari seluruh artikel wikipedia. Bagaimana ya kalau semua artikel di cantumkan semua? Buku ini akhirnya terkenal sebagai buku paling tebal di dunia.  Sumber

Aziz 01 May, 2012

admin 01 May, 2012


-
Source: http://aneh-o-aneh.blogspot.com/2012/04/buku-paling-tebal-di-dunia.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com